Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej 01.03.2018r.

W dniu 1 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli  Sędziów Apelacji Gdańskiej.


Posiedzenie to zostało zwołane na wniosek jednej piątej liczby członków Zgromadzenia, zgodnie z art. 33 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 23), celem uzyskania informacji o działalności sądów z obszaru apelacji gdańskiej w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1452) oraz w świetle wchodzących w bieżącym roku w życie przepisów ustaw: z dnia 8 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz.3) oraz z dnia 8 grudnia 2017r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018r., poz.5).


Członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej podjęli następujące uchwały jak w załączniku nr 1