Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

Zarządzenie nr A-0212-12/18
Prezesa Sądu Rejonowego w Lęborku
z dnia 17 pazdziernika 2018 roku 

 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy