Zarządzenie w sprawie przerwy w pracy V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku

Zarządzenie nr A-0210-9/18
Prezesa Sądu Rejonowego w Lęborku
z dnia 21 lutego 2018 roku 

w sprawie przerwy w pracy V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku

Pliki do pobrania