Zarządzenie w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Sądzie Rejonowym w Lęborku

Zarządzenie nr A-0001-41/2017
Prezesa Sądu Rejonowego w Lęborku
z dnia 15 grudnia 2017 roku 

w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w 
Sądzie Rejonowym w Lęborku