Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Na podstawie art. 14. ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) na koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Lęborku została wyznaczona Pani Izabela Lewnau.

Do zadań koordynatora należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do Sądu Rejonowego w Lęborku;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • monitorowanie działalności Sądu Rejonowego w Lęborku w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • sporządzanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • przedstawianie Prezesowi i Dyrektorowi Sądu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 

Kontakt:

Izabela Lewnau

Koordynator ds. dostępności

Sąd Rejonowy w Lęborku

Plac Kopernika 4

84-300 Lębork

59 86 36 836

izabela.lewnau@lebork.sr.gov.pl

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Rejestr zmian dla: Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami