Sprawa II K 215/19

Sygnatura sprawy:
II K 215/2019
Rodzaj sprawy
SSR Katarzyna Wesołowska
Wydział:
II Wydział Karny
Data:
2020-02-19
Sala:
2
Godzina:
00:00:00
Sędziowie:
Prokuratura Rejonowa w Lęborku
(1 Ds 1810/18)