Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Lęborku w sprawie poparcia postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych

Uchwała nr 1 
Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Lęborku
z dnia 12 grudnia 2018 roku
w sprawie poparcia postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych