Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Uprzejmie informujemy, że  podobnie jak w latach  ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 20 lutego - 26 lutego 2017 roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Podstawowym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W dniach 20 lutego - 24 lutego br. osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać bezpłatnie informacje w Sądzie Rejonowym w Lęborku. W tym celu będą  pełnione dyżury przez asystentów sędziów i referendarzy w godzinach od 10.00 do14.00 - w budynku Sądu przy ul. Przyzamcze 2 w pokoju nr 10 oraz w budynku przy Placu Kopernika 4 w pokojach nr 115 i 208.

Dyżury służyć będą pomocą osobom pokrzywdzonym, w tym zakresie  skierowania ich do właściwych podmiotów udzielających pomocy oraz wyjaśnieniu zapisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (t.j. z dnia 29 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 325);

 

Dalsze informacje:

- Lista podmiotów, które świadczą w 2017 r. pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

- Rada do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości

- Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej