TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Plakat

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat poprzednich  w dniach 19 – 25 lutego 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje  „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” zrodziła się w Ministerstwie Sprawiedliwości w 2000 roku w celu zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517). 

Szczegółowe dane na temat pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.pokrzywdzeni.gov.pl oraz  http://funduszsprawiedliwosci.gov.pl/ 

Lista organizacji, które świadczą w 2018 r. pomoc materialną i niematerialną sfinansowana z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/download,3194,0.html)

 

W dniach 19-23 lutego 2018 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem będą miały możliwość skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych w budynkach Sądu Rejonowego w Lęborku przy ul. Przyzamcze 2 oraz przy Placu Kopernika 4 – zgłaszać należy się poprzez Oddział Administracyjny nr telefonu 598 636 836, pok. Nr 201 ( II piętro) w budynku Sądu Rejonowego w Lęborku przy Placu Kopernika 4.

Dyżury te pełnili będą referendarze sądowi oraz asystenci sędziego Sądu Rejonowego w Lęborku w dniach od poniedziałku do piatku w godzinach od 8:00-15:00.