Prowadzone ewidencje i rejestry

W Sądzie Rejonowym w Lęborku prowadzone są rejestry i urządzenia ewidencyjne zgodnie z biurowością w sprawach sądowych (instrukcja sądowa). W Sądzie Rejonowym w Lęborku osobą odpowiedzialną za archiwum jest Pani Izabela Lewnau.

 

Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach archiwum udostępniane są według zasad i sposobów wskazanych w przepisach szczegółowych, na zarządzenie Prezesa lub Przewodniczących Wydziałów.

Rejestr zmian dla: Prowadzone ewidencje i rejestry