Prezes Sądu

Prezes Sądu Rejonowego w Lęborku

SSR Katarzyna Wesołowska

Plac Kopernika 4, 84-300 Lębork

Tel. 59 86 36 836

Fax 59 86 36 835

Przyjmuje interesantów:

poniedziałek w godz. 10.00 -13.00, po uzgodnieniu z pracownikiem oddziału administracyjnego, pok. 201, II piętro

 

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Lęborku

SSR Anna Olszewska

Plac Kopernika 4, 84-300 Lębork

Tel. 59 86 36 836

Fax 59 86 36 835

 

Przyjmuje interesantów:

środa w godz. 9.00-13.00, po uzgodnieniu z pracownikiem oddziału administracyjnego, pok. 201, II piętro


Rejestr zmian dla: Prezes Sądu