Postanowienie syg akt I C 1827/18

Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny - Postanowienie syg akt I C 1827/18. Pełna treść postanowienia zamieszczona została w załączniku nr 1

Załącznik nr 1