Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest w Gdyni przy ul. Traugutta 2 w siedzibie Stowarzyszenia OVUM. Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem i świadkowie, a także osoby im najbliższe.

Osoby pierwszego kontaktu pełnią dyżur osobisty w siedzibie Ośrodka oraz telefoniczny pod nr 58 776 40 67:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00,
 • w soboty w godzinach 11:00-15:00.

Kontakt telefoniczny z osobami pierwszego kontaktu jest możliwy również pod nr 58 776 40 67 podczas dodatkowych dyżurów telefonicznych pełnionych:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-12:00,
 • w soboty w godzinach 08:00-11:00.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym:

 • pomoc prawną, w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,
 • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego,
 • pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy prawnej,
 • psychoterapię,
 • pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw,
 • pokrywanie kosztów bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów bonów na zakup odzieży, bielizny i obuwia.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia również świadkom i osobom im najbliższym:

 • pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy psychologicznej,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu.