Ochrona danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, że:

 

Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Rejonowy w Lęborku, pl. Kopernika 4, 84-300 Lębork

 

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, w pozostałym dobrowolne.

Administrator danych osobowych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

 

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych