Majątek

Na majątek Sądu Rejonowego w Lęborku składają się:

  • budynek Sądu Rejonowego w Lęborku przy Placu Kopernika 4 oraz, ulicy Przyzamcze 2 w Lęborku;
  • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;
  • urządzenia techniczne;
  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie;
  • wartości niematerialne i prawne

Rejestr zmian dla: Majątek