Lista Sędziów i Asesorów z podziałem czynności

Zarządzenie nr A-0210-12/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia Informacji o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Lęborku.

LISTA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO W LĘBORKU

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział

Funkcja

1.

Tomasz Laskowski

I Cywilny

 

2.

Zdzisław Namiotko

I Cywilny

Przewodniczący I Wydziału Cywilnego 

3.

Anna Olszewska

I Cywilny

 

4.

Aleksandra Sobczak-Michalak

I Cywilny

 

5.

Marcin Kiedrowicz

II Karny

 

6.

Agnieszka Pawlicka-Sikora

II Karny

 

7.

Katarzyna Wesołowska

II Karny

Prezes Sądu, Przewodniczący II Wydziału Karnego

8.

Romana Płatek

III Rodzinny i Nieletnich

Wiceprezes, Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

9.

Małgorzata Frąckowiak-Mitura

III Rodzinny i Nieletnich

 

 

LISTA ASESORÓW SĄDU REJONOWEGO W LĘBORKU

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział

Funkcja

1.

Artur Orlikowski

I Cywilny

 

2.

Iwona Wańczycka

II Wydział Karny