Lista Sędziów i Asesorów z podziałem czynności

LISTA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO W LĘBORKU

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział

Funkcja

1.

Tomasz Laskowski

I Cywilny

 

2.

Zdzisław Namiotko

I Cywilny

Przewodniczący I Wydziału Cywilnego 

3.

Anna Olszewska

I Cywilny

Wiceprezes

4.

Aleksandra Sobczak-Michalak

I Cywilny

 

5.

Marcin Kiedrowicz

II Karny

 

6.

Agnieszka Pawlicka-Sikora

II Karny

 

7.

Katarzyna Wesołowska

II Karny

Prezes Sądu, Przewodniczący II Wydziału Karnego

8.

Natalia Jesionek

II Karny

 

9.

Romana Płatek

III Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

10.

Małgorzata Frąckowiak-Mitura

III Rodzinny i Nieletnich

 

 * po kliknięciu na nazwisko Sędziego, wyświetli się zakres czynności wybranego Sędziego

 

LISTA ASESORÓW SĄDU REJONOWEGO W LĘBORKU

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział

Funkcja

1.

Artur Orlikowski

I Cywilny

 

2.

Iwona Wańczycka

II Wydział Karny

 

* po kliknięciu na nazwisko Asesora, wyświetli się zakres czynności wybranego Asesora