Kontakt z administratorem

W sprawach związanych wyłącznie z działaniem witryny internetowej Sądu Rejonowego w Lęborku można skontaktować się z administratorem informatyk@lebork.sr.gov.pl.

Korespondencja nie związana z działaniem witryny internetowej nie będzie rozpatrywana.