III Wydział Rodzinny i Nieletnich

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Przyzamcze 2
84-300 Lębork
pokój nr 16
telefon: 59 8636914
fax: 59 8636904
e-mail: wydzial.rodzinny@lebork.sr.gov.pl

Przewodniczący wydziału: SSR Małgorzata Frąckowiak-Mitura
Przyjmowanie interesantów:
piątek 9.00 - 12.00

Kierownik Sekretariatu - Katarzyna Pietruszyńska
Przyjmowanie interesantów w godzinach:
poniedziałki 8.00 - 18.00
od wtorku do piątku 8.00 - 15.00

Rozpatrywanie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletniego, leczenie osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych należących do Sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

  

właściwość miejscowa:

miasta: Lębork, Łeba;

gminy: Nowa Wieś Lęborska, Wicko i Cewice oraz teren gminy Czarna Dąbrówka z powiatu bytowskiego i gminy Potęgowo z powiatu słupskiego.

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich