Zmiana siedziby Kancelarii Komorniczej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Waldemar Witka, zawiadamia, iż z dniem 5 września 2016r. zmienia adres siedziby Kancelarii Komornika z dotychczasowego adresu: Aleja Wolności 30/103 w Lęborku, na adres: ul. Sienkiewicza 22 w Lęborku.

Oryginalna treść zawiadomienia