Informacja o podziale środków przyznanych na podwyżki

Informacja o podziale środków przyznanych na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Sądu Rejonowego w Lęborku, pełna treść została zamieszczona w załączniku nr 1

Załącznik nr 1