Zarządzenie o dniach wolnych

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Lęborku w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2015 roku oraz 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy. Pełna treść zarządzenia została zamieszczona w załączniku nr 1.

 

Załącznik nr 1