Baza osób nadzorujących działanie służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma lata 2014-2020, udostępniamy Państwu Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa (aktualizacja na dzień 1.12.2014 roku). Plik bazy zamieszczony został w załączniku nr 1. Plik jest zapisany w formacie xls.

Załącznik nr 1