Zarządzenie dotyczące konkursu na asystenta sędziego

Prezes Sądu Rejonowego w Lęborku zarządza zmianę terminu III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejnowym w Lęborku. Pełna treść zarządzenia zamieszczona zostala w załączniku nr 1.

 

Załącznik nr 1