A-351-2/14 Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze ofert dotyczy przetaargu nieograniczonego na usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynkach Sądu Rejonowego w Lęborku przy ulicy Przyzamcze 2, Plac Kopernika 4 w Lęborku oraz w Budynkach przy ulicy Zamkowa 1 i ulicy Wolności 3 w Bytowie oraz łącznej powierzchni 3547,63 metry kwadratowe w terminie od 01.01.2015 do 31.12.2016r.

Pełna treść informacji została zamieszczona w załączniku nr 1.

 

Załącznik nr 1