Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu doręczania pism sądowych

Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Lęborku zarządza, że z dniem 4 listopada wchodzi w życie zarządzenie A-0001-41/14 dotyczące zmiany regulaminu doręczania pism sądowych. Pełna treść zarządzenie zamieszczona została w załączniku nr 1.

 

Załącznik nr 1