Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego

Prezes Sądu Rejonowego w Lęborku zarządza dzień 10 listopada 2014 roku, dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Lęborku, w zamian za święto przypadające w dniu 1  listopada 2014r. Pełna treść zarządzenia w załączniku nr 1.

 

Załącznik nr 1