Zarządzenie w sprawie regulaminu doręczenia pism sądowych

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 30 czerwca 2014 roku, w sprawie regulaminu doręczenia pism sądowych, w związku z utworzeniem przez Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 lipca 2014r. sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym w Lęborku, wprowadza się regulamin doręczenia pism sądowych. Pełną treść zarządzenia można pobrać w załączniku nr 1.

 

Załącznik nr 1