Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, a także zgłaszane przez Państwa sugestie, podczas tegorocznego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem dyżury specjalistów będą odbywały się w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Dyżury te będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 13.00.

 

W tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach współpracy kuratorów zawodowych z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Lęborku z Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie w Lęborku ustalono, że w dniu 26.02.14 br. od godziny 10.00 - 15.30 oraz w dniu 27.02.14 r. od godziny 14.30 – 19.00, kurator będzie pełnił dyżur w Centrum Wsparcia Dla Osób w Kryzysie ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork, pok. 127 I piętro. W pozostałe dni tygodnia pracownicy Centrum - psycholog, pedagog i prawnik - udzielają pomocy potrzebującym osobom, pozostając w stałym kontakcie z kuratorami zawodowymi.

 

Jednocześnie informujemy, że w obchody "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, Komenda Główna Straży Granicznej, a także Krajowa Rada Komornicza. Chęć włączenia się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wyraziła także Krajowa Rada Kuratorów.

 

ULOTKA INFORMACYJNA