Lista referendarzy z podziałem czynności

Zarządzenie nr A-0210-12/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia Informacji o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Lęborku.

 

 LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO W LĘBORKU

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział

Funkcja

1.

Aleksandra Groth-Hazak

I Cywilny

 

2.

Alicja Stępień

 V Ksiąg Wieczystych  

3.

Anna Dutka

I Cywilny

V Ksiąg Wieczystych

 

4.

Dorota Krzemieniecka

V Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący V Wydziału KsiągWieczystych