Lista referendarzy z podziałem czynności

 LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO W LĘBORKU

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział

Funkcja

1.

Aleksandra Groth-Hazak

I Cywilny

 

2.

Anna Dutka

I Cywilny

V Ksiąg Wieczystych

 

3.

Dorota Krzemieniecka

V Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych