Sprawozdania statystyczne

Sprawozdania za rok 2018r:

Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdanie z czynności komornika

Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

Sprawozdanie w sprawach cywilnych

Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowychSprawozdania za rok 2017r:

Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdanie z czynności komornika

Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

Sprawozdanie w sprawach cywilnych

Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowychSprawozdania za I półrocze 2017r:

Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdanie z czynności komornika

Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

Sprawozdanie w sprawach cywilnych

Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowychSprawozdania za rok 2016:

Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdanie z czynności komornika

Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

Sprawozdanie w sprawach cywilnych

Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
Sprawozdania za rok 2015:

(Archiwalne) Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

Sprawozdanie w sprawach cywilnych

Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w I instancji według właściwości rzeczowej

Sprawozdanie z czynności komornika

Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

Rejestr zmian dla: Sprawozdania statystyczne