Mediacje Cywilne

Artykuły

 • Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych (art. 5 i 10 kpc)

  Mediator to osoba godna zaufania, wpisana do wykazu prowadzonego przez sąd okręgowy, której zadaniem jest pomoc w wypracowaniu porozumienia, poprzez ułatwienie stronom rozmowy, łagodzenie napięć w trakcie negocjacji, zadawanie pytań. Spór muszą rozwiązać same strony konfliktu.

  Czytajwięcejo:
 • Separacja / Rozwód

  Mediacja to prowadzony przy udziale bezstronnego mediatora sposób rozwiązania konfliktów, pozwalający na osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego obie strony.

  Mediacje w sprawach o rozwód i separację zostały uregulowane w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego w art. 436, art. 4452 , oraz w art. 1831 - 18315.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Mediacje Cywilne