Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Lęborku

p.o. Dyrektora SR w Lęborku - Edyta Naczk

Plac Kopernika 4, 84-300 Lębork,

pokój nr 203 - II piętro, tel. (0 59) 86 36 836

e-mail: dyrektor@lebork.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu