A-351-1/17

Dyrektor Sądu Rejonowego w Lęborku przedstawia informację z otwarcia składanych ofert i wybór najkorzystniejszej oferty do zamówienia: "Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenie budynków Sądu Rejonowego w Lęborku w 2018 roku"