A-26-31/18

Dyrektor Sądu Rejonowego w Lęborku przedstawia informację z otwarcia składanych ofert i wybór najkorzystniejszej oferty do zamówienia: "Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenie budynków Sądu Rejonowego w Lęborku w 2019 roku"