Zmiany organizacyjne

Prezes Sądu Rejonowe w Lęborku informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych, z dniem 1 lipca 2015 roku tworzy się Sąd Rejonowy w Bytowie, działający w obszarze Sądu Okręgowego w Słupsku.

 

Na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (DZ.Urz.MS.2015.149) z dniem 1 lipca 2015 roku znosi się wydziały w Sądzie Rejonowym w Lęborku:

  • VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Bytowie,
  • VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Bytowie,
  • VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Bytowie,
  • IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Bytowie;

W Powołanym Sądzie Rejonowy w Bytowie tworzy się wydziały:

 

  • I Wydział Cywilny,
  • II Wydział Karny,
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
  • IV Wydział Ksiąg Wieczystych;

Z dniem 1 lipca 2015 roku powołuje się:

w Sądzie Rejonowym w Bytowie Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich o właściwości terenowej: miasto i gmina Bytów, gmina Borzytuchom, gmina Kołczygłowy, gmina Lipnica, gmina Parchowo, gmina Studzienice, gmina Tuchomie, w miejsce II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Lęborku z siedzibą w Bytowie;