Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lęborku dotyczące dnia wolnego

Prezes Sądu Rejonowgo w Lęborku zarządza dzień 2 maja 2014 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Lęborku za święto przypadające w dniu 3 maja 2014 r. Pełna treść zarządzenia zamieszczona została w załączniku poniżej.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lęborku.