Aktualności

 • KOMUNIKAT:

  1. Strony, uczestnicy postępowań sądowych i pełnomocnicy będą wpuszczani do budynku Sądu Rejonowego w Lęborku nie wcześniej niż 10 minut przed planowanym terminem rozprawy czy posiedzenia;
  2. Na teren sądu wejść można jedynie w maseczce ochronnej, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.792);
  3. Zobowiązuje się każdą osobę wchodzącą na teren sądu do zdezynfekowania rąk płynem na bazie alkoholu (min. 60%) znajdującym się przy głównych wejściach - obok pomieszczeń zajmowanych przez ochronę budynku;
  4. Należy zachowywać bezpieczną odległość od rozmówcy (min. 1,5 metra);
  5. Należy unikać przebywania w grupach powyżej dwóch osób;
  6. W celu sprawnego toku postępowań sądowych oraz umożliwienia przeprowadzenia kwarantanny, czy też dezynfekcji korespondencji, o której mowa w § 1, rekomenduje się pełnomocnikom oraz stronom i uczestnikom postępowań sądowych kierowanie do sądu pism procesowych w taki sposób, aby wpłynęły do sądu co najmniej 2 dni przed planowanym terminem rozprawy czy też posiedzenia.
  7. Informujemy, że w budynkach Sądu przy Placu Kopernika 4 oraz przy ul. Przyzamcze 2 znajdują się skrzynki do składania korespondencji dla interesantów, w których można umieszczać wszelką koresponduję kierowaną do tut. Sądu. Ponadto w budynku Sądu przy Placu Kopernika 4 utworzono tymczasowy Punkt Obsługi Interesanta, który przyjmuje interesantów wszystkich wydziałów Sądu.

  8. Kasa Sądu jest nieczynna do odwołania. Prosimy o realizację płatności na rachunki bankowe. 

 • Prezes Sądu Rejonowego w Lęborku informuje, że na dzień 15 października 2020 roku przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji. W dniach 12-16.10.2020 roku obchodzony będzie Tydzień Mediacji. 

  Czytajwięcejo:
Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane

Informacje

Informacje dotyczące toczących się postępowań udzielane są w sekretariatach pod numerami telefonów:
- I Wydział Cywilny 59 863 69 16
- II Wydział Karny 59 863 68 40
- III Wydział Rodzinny i Nieletnich 59 863 69 14
- V Wydzial Ksiąg Wieczystych 59 863 68 30
- Oddział Administracyjny 59 863 68 36
- Księgowość 59 863 68 16

Sąd Rejonowy w Lęborku

Plac Kopernika 4
84-300 Lębork

59 8636836

59 8636835

Na skróty