Lista Sędziów i Asesorów z podziałem czynności

 

LISTA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO W LĘBORKU

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział

Funkcja

1.

Tomasz Laskowski

I Cywilny

 

2.

Zdzisław Namiotko

I  Cywilny

Przewodniczący I Wydziału Cywilnego 

3.

Anna Olszewska

I Cywilny, V Ksiąg Wieczystych

Wiceprezes, Przewodnicząca V Wydziału Ksiąg Wieczystych

4.

Aleksandra Sobczak-Michalak

I Cywilny

 

5.

Krzysztof Zgorzelski

I Cywilny

 

6.

Artur Orlikowski

I Cywilny

 

7.

Agnieszka Pawlicka-Sikora

II Karny

Zastępca Przewodniczącego II Wydziału Karnego,

Kierownik Sekcji Windykacji
i Wykonywania Orzeczeń Sądowych

8.

Romana Płatek

II Karny

 

9.

Aleksandra Szumińska

II Karny

Prezes Sądu,

Przewodnicząca Wydziału II Karnego

10.

Katarzyna Wesołowska

II Karny

 

11

Iwona Wańczycka

II Wydział Karny, V Ksiąg Wieczystych

 
12. Natalia Jesionek III Rodzinny i Nieletnich  

13.

Małgorzata Frąckowiak-Mitura

III Rodzinny i Nieletnich

Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

 

 

 

* po kliknięciu na nazwisko Sędziego, wyświetli się zakres czynności wybranego Sędziego