Lista Sędziów z podziałem czynności

 

LISTA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO W LĘBORKU

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział

Funkcja

1.

Tomasz Laskowski

I Cywilny

 

2.

Zdzisław Namiotko

I  Cywilny

Przewodniczący Wydziału

3.

Anna Olszewska

I Cywilny, V Ksiąg Wieczystych

Wiceprezes, Przewodnicząca V Wydziału Ksiąg Wieczystych

4.

Aleksandra Sobczak-Michalak

I Cywilny

 

5.

Krzysztof Zgorzelski

I Cywilny

 

6.

Agnieszka Pawlicka-Sikora

II Karny

Zastępca Przewodniczącej Wydziału,

Kierownik Sekcji Windykacji
i Wykonywania Orzeczeń Sądowych

7.

Romana Płatek

II Karny

 

8.

Aleksandra Szumińska

II Karny

Prezes Sądu,

Przewodnicząca Wydziału

9.

Katarzyna Wesołowska

II Karny

 
10. Natalia Jesionek III Rodzinny i Nieletnich  

11.

Małgorzata Frąckowiak-Mitura

III Rodzinny i Nieletnich

Przewodnicząca Wydziału

 

 

 

* po kliknięciu na nazwisko Sędziego, wyświetli się zakres czynności wybranego Sędziego